Zingen voor Geloof en Vriendschap

Zomaar een zondag in december

Ook dit jaar mochten we zoals voorgaande jaren weer zingen voor de geloofsgemeenschap ‘geloof en vriendschap’! Hiertoe behoren een grote groep mensen met een verstandelijke handicap met hun familieleden en vrienden. Jaarlijks komen zij samen om gezamenlijk kerstmis te vieren, beginnend met een eucharistieviering in de St. Jans parochie te Hoensbroek.

Met behulp van vele trouwe vrijwilligers willen zij zo het samen “kerk zijn” vieren. Inmiddels zijn zij trouwe fans van ons koor geworden. Vol vreugde luisteren ze naar ons en zingen mee wat ze mee kunnen zingen.

In hun nabijheid zingen wij op ons best. Het is voor ons een vreugde om naar hun stralende gezichten te kijken. Hun eenvoud en kleinheid, werkt als olie op onze stembanden.

Na afloop van de Heilige mis mogen we met hun mee naar de school waar ze samen komen. Daar gaan we, samen, als één grote familie aan tafel en worden we verwend met soep met balletjes en lekker gesmeerde broodjes.

Geloof en Vriendschap Kerst 2015 Geloof en Vriendschap Kerst 2015
Geloof en Vriendschap Kerst 2015 Geloof en Vriendschap Kerst 2015

Natuurlijk zingen we na het eten weer met zijn allen enkele traditionele kerstliedjes. Bij het horen van die oude, zo vertrouwde liedjes verschijnen er  blikken van  herkenning op sommige gezichten. Gezichten van tafelgenoten  waarvan ik had gedacht; zij horen ons niet! Totdat ……..het eeuwenoude liedje ten gehore werd gebracht. Uit volle borst zingen en bewegen ze mee.

Ook ik zong datzelfde liedje vroeger in mijn schoolkoortje.

Het is toch bijzonder , wat zo’n oud/klein liedje met ons allen doet, het bindt en verenigt. Van de meegebrachte belletjes en klokjes wordt goed “hoorbaar”gebruik gemaakt. Als verrassing word ons koor getrakteerd op een door hun ingestudeerd kerstspel.

Geloof en Vriendschap Kerst 2015 Geloof en Vriendschap Kerst 2015
Geloof en Vriendschap Kerst 2015 Geloof en Vriendschap Kerst 2015

Maria , Jozef, de herders en engelen en niet te vergeten de ster houden goed vast aan hun rol. Hartverwarmend is het schouwspel dat ten tonele wordt gevoerd. Aandoenlijk is het hoe ieder op gaat in zijn eigen rol en samen met de anderen zo het kersttafereel uitbeeldt.  Jong en oud kijken de ogen uit en zijn onder de indruk van wat zich voor hun ogen afspeelt. Natuurlijk zijn er ook lachwekkende reacties, het maakt veel los bij ons als toeschouwers.

Wat nog meer gemeenschappelijk is, zijn de zichtbare en voelbare eenvoud en liefde.

Er is een Kindeke geboren op aard!

Dat Kindeke bracht ons allen samen op deze mooie zondagmiddag en we genoten met volle teugen van elkaar.