Adventskalender – Kom Jezus op het spoor!

Kom Jezus op het spoor!

In Gods naam verscheen een engel aan Maria en verkondigde het woord van God. Zij bewaarde het Woord van God in haar hart tot de vastgestelde tijd gekomen was.

Ook Jozef ontving een teken van God! Een engel van de Heer verscheen aan hem in een droom en riep hem op om Maria tot zijn vrouw te nemen.

Zowel Jozef als Maria waren uitverkoren door God om de Goddelijke schat te beheren, die aan hun zorgen werd toevertrouwd. Beiden gaven volmondig hun jawoord en namen hun verantwoordelijkheid op zich en beantwoordden daarmee aan Gods roepstem. Zelfs toen zij daarvoor hun eigen plannen en verlangens opzij moesten zetten, kozen zij ervoor om Gods spoor te volgen.

Volg het spoor!
Kom Hem op het spoor.
De zoon van God,
kom Hem op het spoor,
de zoon van God,
de mensenzoon,
die mens geworden is!

Als we Jozef en Maria op de voet volgen, komen we vanzelf Jezus op het spoor.

Gaan jullie met ons de uitdaging aan om de komende 24 dagen, aan de hand van woorden die kenmerkend zijn voor Jozef en Maria, als echte spoorzoekers, Jezus op te sporen?