Samen Helpen

Lourdes puzzelstukjeMetterdaad willen we ons geloof handen en voeten geven door niet alleen samen op te trekken, maar ook samen te werken. Om andere mensen op wat voor manier dan ook, met raad en daad terzijde te staan. We willen ons vrijwillig inzetten voor andere mensen die op wat voor gebied dan ook hulp nodig hebben. We kijken waar en waarmee andere mensen onze hulp kunnen gebruiken.

In het kader hiervan is Chrisko gestart met een stukje diaconie en werken daarom o.a. samen met de Limburgse bedevaartorganisatie met wie we naar Lourdes gaan. En steken daar onze handen en voeten uit de mouwen.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.

De samenleving ondergaat grote veranderingen zowel  structureel en organisatorisch en het wordt ook steeds moeilijker voor allerlei organisaties om recht te blijven doen aan eigen missie en visie.

Veel  sociaal maatschappelijke organisaties verdampen door marktwerking en verzakelijking. Er is  vergrijzing en  ontgroening en er is sprake van een  veranderde vraag en inzet van de overheid op het vlak van welzijn en het sociale terrein. 

Chrisko is gestart met het project Hoop op Toekomst, vanuit een christelijk perspectief in de lokale  samenleving van Heerlen materiële en immateriële hulp bieden aan mensen, gezinnen en kinderen  die in (acute) nood verkeren. Dit waar mogelijk in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen om zo kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving.  Onze vrijwilligers gaan na een intakegesprek samen met het gezin op weg. In het kader van toekomstige ontwikkelingen en terugtredende overheid ontstaat er een grotere behoefte aan ondersteuning, zorg en vangnet. Als  mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat  er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als Chrisko een belangrijke rol in.

Naast bovengenoemde zijn we ook actief samen met de Limburgse bedevaartorganisatie met wie we naar Lourdes gaan. We willen ook op deze wijze onze bijdrage leveren. Zie onze Lourdes pagina voor meer informatie hierover.

Moeder Theresa is een lichtend voorbeeld van diaconie in de samenleving, zoals ze zelf zei: ”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.

Lees maar eens verder als je meer wilt weten over:

Lourdes

Nepal

Bijles