Samen Helpen

Lourdes puzzelstukjeMetterdaad willen we ons geloof handen en voeten geven door niet alleen samen op te trekken, maar ook samen te werken. Om andere mensen op wat voor manier dan ook, met raad en daad terzijde te staan. We willen ons vrijwillig inzetten voor andere mensen, die op wat voor gebied dan ook hulp nodig hebben. We kijken waar en hoe andere mensen onze hulp kunnen gebruiken.

In dit kader is Chrisko in 2013 gestart met een stukje diaconie. De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid, oftewel zorgen voor je naaste medemens.

Chrisko biedt, vanuit een christelijk perspectief, in de lokale samenleving van Parkstad, materiële en immateriële hulp bieden aan kinderen en gezinnen die in (acute) nood verkeren. Onze vrijwilligers gaan na een intakegesprek samen met het gezin op weg. Als mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als Chrisko een belangrijke rol in.  Zo helpen we om kwetsbare medemensen weerbaarder te maken. We stimuleren door samen op te trekken de samenwerking tussen de gezinsleden, bieden kinderen en ouders waar nodig een broodnodige adempauze, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen, verder kunnen gaan.

Naast bovengenoemde vorm van vrijwilligerswerk, zijn we ook actief bij de Limburgse bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim, met wie we naar Lourdes gaan. We willen ook op deze wijze onze bijdrage leveren. Zie onze Lourdes pagina voor meer informatie hierover.

Moeder Theresa is een lichtend voorbeeld van diaconie in de samenleving. Ons vertrekpunt is zoals zij zelf ooit zei: ”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.

Lees maar eens verder als je meer wilt weten over:

Lourdes

Nepal

Bijles