Nepal Achtergrond

Nepal achtergrond 2016In 2016 is Jeugdkring Chrisko op het pad gekomen van Himalayan Care Hands Nederland. Dat is een kleine organisatie die concrete en praktische hulp biedt in afgelegen gebieden van Nepal, waar de mensen arm zijn en tot de laagste kasten behoren en daarom vaak van alle voorzieningen verstoken blijven. En dan heeft het land het afgelopen jaar ook nog die grote aardbeving meegemaakt, waardoor niet alleen in de grote steden maar vooral ook in de kleine dorpjes enorme schade is aangericht en mensen zelfs geen dak meer boven hun hoofd hadden. 

De mensen van Himalayan Care Hands hebben onder andere een (kraam)kliniek gebouwd in een dorpje in een zeer onderontwikkeld gebied. Dat deden zij, omdat zij zich geroepen voelden iets te doen aan de moeder-kind-sterfte in dat gebied, toen zij hoorden van de situatie van de plaatselijke bevolking. Met hulp van Wilde Ganzen-geld en andere donateurs, én door samen met de bevolking de handen uit de mouwen te steken, is de kliniek er gekomen.

Nepal achtergrond 2016Doordat in de hele regio ook andere medische hulp ontbrak, functioneert de kliniek nu ook als ‘ziekenhuis’, waar dagelijks zo’n 30 mensen geholpen kunnen worden. Bijzonder is dat de projecten van deze stichting na afronding altijd worden overgedragen aan de lokale bevolking, die daar dan gezamenlijk verder voor zorgt, met natuurlijk de beschikbare hulp op afstand vanuit Nederland.  Maar, de doelen op medisch gebied gaan nog verder dan alleen acute hulp te verlenen: de stichting wil heel graag zorgen voor educatie van de bevolking, onder andere op het gebied van hygiëne, waardoor de mensen ook zelf kunnen gaan werken aan een betere gezondheid. 

Een andere belangrijke missie van de Himalayan Care Hands is om de situatie van de kansarme bevolking te helpen verbeteren door díe kinderen onderwijs te bieden, die daar normaalgesproken niet voor in aanmerking kwamen. Bijvoorbeeld omdat zij moesten werken om voor inkomsten voor het gezin te zorgen. Er zijn twee scholen waarbij de organisatie betrokken is en één daarvan is totaal verwoest door de aardbeving. Het is hard nodig dat de school opnieuw opgebouwd en ingericht wordt, zodat de leerlingen in een goede omgeving terecht kunnen, waar zij veilig zijn, zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Net als de oprichters voelden wij ons geroepen om de handen uit de mouwen te steken voor deze mensen, waar verder niemand zich om bekommert, in een afgelegen gebied in Nepal. Daarom reizen we in juli voor drie weken naar Nepal, waar we kennis zullen maken met de bevolking en met hun omstandigheden.

Nepal achtergrond 2016Oorspronkelijk was het plan dat wij ons dan zouden inzetten, met 12 jongeren en 3 begeleiders, in en rond de kliniek en de dovenschool van de stichting. Maar doordat India Nepal op dit moment onthoudt van brandstoftoevoer, zijn die projecten nu niet bereikbaar voor zo’n grote groep vrijwilligers. We kunnen gewoon niet op die plek komen. Daarom is er een nieuw plan gemaakt: wij zullen ingezet worden om een klein schooltje in Thali op te knappen. Daar worden 40 kinderen opgevangen, die door de aardbeving wees zijn geworden. Het zal duidelijk zijn dat de ruimte waar we het over hebben naar onze maatstaven geen school genoemd kan worden. Het is nog ruwbouw, ter grootte van een klaslokaal. Het is echt nodig dat de school afgebouwd en ingericht wordt, zodat de leerlingen in een goede omgeving terecht kunnen, waar zij veilig zijn, zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen. Daar willen wij graag onze bijdrage aan leveren. Door onze inzet en aandacht hopen we verlichting, menselijkheid, hoop en vertrouwen in de toekomst te kunnen brengen, bij mensen die alles verloren hebben.

Door onze persoonlijke contacten met de drijvende krachten van deze stichting, weten we zeker dat alle hulp op de juiste plekken terecht komt. Zij zijn heel persoonlijk betrokken bij de projecten, die de bevolking een stap vooruit zullen helpen. We zullen zelf zoveel mogelijk onze reissom betalen, zodat Himalayan Care Hands het budget aan hulp kan besteden. Met bijbaantjes en inzamelacties proberen we het bedrag, dat we voor de reis nodig hebben, bij elkaar te krijgen. Mocht je ons daarbij willen helpen, graag!

Natuurlijk willen we ook heel graag wat geld meenemen voor de stichting en hen zo de kans geven om meer mensen vooruit te helpen door het verbeteren van hun omstandigheden. Jullie bijdrage zou nog meer hulp mogelijk maken, waarmee we de armste mensen kunnen laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

Nepal achtergrond 2016Iedereen die ons en de Stichting Himalayan Care Hands wil helpen, kan zijn of haar bijdrage overmaken op gironummer NL95INGB0001200722 ten name van R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko, Annastraat 8, 6462XX te Kerkrade, onder vermelding ‘Nepal’.